zaterdag 30 maart 2019

Boreale wereld

Niet alleen is de uit van Minerva neergedaald, Nederland blijkt volgens de Filosoof des Vaderlands Baudet ook nog onderdeel van 'boreale wereld' welke 'kapotgemaakt' en 'ondermijnd' wordt door - even de adem inhouden - 'onze universiteiten, onze journalisten, door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen en onze gebouwen ontwerpen'.

Trouw moest nog even uitleggen wat Baudet tijdens zijn overwinningsspeech met boreaal had bedoeld. Dat betekent ‘noordelijk’, naar Boreas, de Griekse god van de noordenwind. De term duikt ook nogal eens in een belangrijke stichtingsmythe van Europees ultrarechts: de ‘arische’ en ‘polaire’ wortels van het Indo-Europese volk, de veronderstelde voorouders van de witte Europeanen.

Het duurde even voordat dit apocalyptische geleuter was neergedaald, maar inmiddels slaan de academia terug. Academici uit het hele land tekenden een open brief, waarin ze schrijven dat Baudet een 'samenzweringsachtige sfeer' creëert. 'Het is tegen de achtergrond van een dergelijke samenzweringstheorie dat Baudet alle kennis over klimaatverandering aan de kant kan schuiven als religieuze ‘afgoderij’ en ‘manie.’ Dit stelt Baudet ook in staat om een selectieve en inaccurate alternatieve geschiedenis van Nederland en Europa voor te stellen – een geschiedenis die draait om een mythologische witte Europese oerbewoner – zonder acht te slaan op wetenschappelijke kennis.'

Wat de academici vooral tegenstaat is dat FvD een meldpunt heeft geopend om 'indoctrinatie op scholen en universiteiten' te rapporteren. 'Het lijkt de FvD eerder te gaan om het selectief diskwalificeren van kennis die niet bij het eigen politieke en ideologische programma aansluit.'

Of je dat meldpunt echt serieus moet nemen is de vraag, maar het biedt wel een aardig inkijkje in de gedachtenwereld van de partijleider. Die vermoedelijk nog wel eens een meldpunt gaat instellen om anti onwelgevallige elementen binnen zijn partij uit te schakelen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten