zaterdag 15 februari 2020

Groeten uit Delft

De politie meent dat het voornaamste aanknopingspunt bij de opsporing van de briefbomber een papieren zakje is met een aanzicht van Delft dat in souvenirwinkels te koop is. Daarin is telkens de explosieve stof aangetroffen.

Nu wil men weten of er een persoon is die in een of andere winkel deze zakjes in behoorlijke hoeveelheid heeft besteld.

Maar het kan ook zomaar zijn dat de briefbomber de politie op een dwaalspoor wil brengen. Groeten uit Delft. Maar niet heus.

Het Knipmes verwacht eerlijk gezegd dat de overlast snel voorbij zal zijn. Het is een nogal knullige afpersing, omslachtig bovendien. Uiteraard wordt niet ingegaan op de betaling van losgeld in bitcoins. Waarom zou je ook?

De getroffen instanties zoals ING en ABN zullen pakjes van onbekende afzenders voortaan onuitgepakt laten, als PostNL al niet maatregelen heeft genomen om erger te voorkomen. Ieder ander bedrijf is op zijn hoede.

De eerste zending bom- en dreigbrieven leverde ook al niks op, behalve publiciteit.

Nee, een beetje afperser houdt zich tegenwoordig bezig met ransomware. Met een beetje geluk leg je dan een complete universiteit plat (Maastricht) en zorg je dat ook alle backups niet meer bereikbaar zijn. Op die manier kun je makkelijk een paar ton binnenharken.

zondag 9 februari 2020

Herverkiezing

Politiek historicus Allan Lichtman ontmoette in 1981 Vladimir Keilis-Borok, een expert in het voorspellen van aardbevingen. Hij wilde gaan samenwerken om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te voorspellen.

Het werd een match in heaven. Het tweetal analyseerde de presidentsverkiezingen van 1860 tot 1980, maakte een lijst van factoren die daar mogelijk op van invloed zouden kunnen zijn, en zocht naar verbanden. Sindsdien hebben ze aan de hand van dertien criteria telkens de juiste uitkomst voorspeld, schrijft Trouw in een artikel dat probeert in te schatten of Trump zijn herverkiezing gaat winnen.

Op het eerste gezicht zou je denken van wel. Hij kwam ongeschonden uit de impeachment, de Amerikaanse economie draait als een tierelier, en in populatiteitspolls stijgt Trump als nooit tevoren. Zijn boodschap tijdens de jaarlijkse State of the Union - 'De vijanden van Amerika zijn op de vlucht, de rijkdom van Amerika neemt toe, de toekomst van Amerika ziet er rooskleurig uit - zal kiezers zeker aanspreken.

Het antwoord op een aantal vragen staat al vast: Trump scoort volgens Lichtman ‘nee’ op de vragen over mandaat, schandaal, buitenlands succes en charisma. Nog twee keer ‘nee’ erbij en hij kan herverkiezing vergeten. Maar die volgende twee 'nee's' zijn nog niet duidelijk, dus Lichtman wil nog geen conclusies trekken, in tegenstelling tot andere voorspellers die Trump veel kans geven.

De grootste uitdaging voor Trump wordt om stemmers die hij bij de tussentijdse verkiezingen in Pennsylvania en Michigan verloor terug te winnen.Daar moet flink aan getrokken worden.

Bovendien moet aan Democratische zijde nog een kandidaat opstaan die Trump op de korrel kan nemen. Of een meteoorinslag zou kunnen veroorzaken. De puissant rijke Michael Bloomberg zou dat kunnen zijn, maar zijn kansen kunnen op dit moment moeilijk worden ingeschat.

zondag 2 februari 2020

Red dit land!

Ai, meldde Thierry Baudent dat twee 'dierbare vriendinnen' ernstig lastig werden gevallen door Marokkanen en riep hij op om eindelijk eens voor verandering te hebben (Red dit land!), wordt hij op de vingers getikt door een ooggetuige.

In een reactie onder het bericht van Baudet op Instagram schrijft Lians.An, die naar eigen zeggen ook in de trein zat, dat de 'Marokkanen' veiligheidsmedewerkers waren. Baudets vriendinnen weigerden volgens haar om hun vervoersbewijs aan hen te laten zien, terwijl er was omgeroepen dat er controle in burger zou plaatsvinden. Baudets vriendinnen wantrouwden de veiligheidsmedewerkers en geloofden niet dat hun passen echt waren. Pas nadat er een agent bij kwam, werkten de twee vrouwen mee aan de controle.

Wel sportief van GeenStijl om die reactie in zijn geheel weer te geven, want daar ging de hele meute meteen weer meteen los op Marokkanen. 'Wat moet je doen tegen zwakzinnige Marokkanen? Ik moet altijd denken aan een quote uit The Terminator: "it can't be bargained with, it can't be reasoned with, and it will not stop until you are dead". Dat is het zwakzinnige en agressieve volk waar je mee te maken hebt. Als dat nou eens goed tussen de oren van de Nederlanders zou komen te zitten.'

Maar het duurde niet lang, voordat de toon onder het stukje toch anders werd: 'Als passieve nobody is mijn advies aan Thierry om een gezin te stichten en over 5 jaar terug te keren. Iedere keer als de boel vwb FVD weer wat in rustiger vaarwater is gooit hij met een domme tweet zijn eigen glazen weer in.'

zaterdag 25 januari 2020

Oorlog is mobiel en zonder einde

De dodelijke Amerikaanse drone-aanval op de Iraanse generaal Soleimani in Bagdad op 5 januari zou opnieuw een teken zijn van Trump’s irrationale buitenlandpolitiek. Trump zou 'grillige interpretaties' maken en niet luisteren naar zijn generaals. Dat beeld verdient nuance, zegt hoogleraar Conflict Studies aan de Universiteit Utrecht Jolle Demmers in haar oratie.

Het eindeloze gepsychologiseer van Trump’s drijfveren en verhoudingen leiden volgens haar af van een analyse van de meer structurele oorzaken en kenmerken van de langeafstandsoorlog.

De drone-aanval past in een patroon van oorlogsvoering dat vooral sinds 2008 zichtbaar wordt toegepast, vervolgt Demmers. Het Westen kiest voor ‘combat without combat’ middels bombardementen en drone-aanvallen, en keert zich, na de mislukkingen in Afghanistan, steeds duidelijker af van de inzet van grondtroepen, maar ook van beloftes over wederopbouw en democratie in de gebieden waar militair wordt ingegrepen.

En er is ook een reden voor. Oude ‘handlangers’ in de strijd tegen ISIS keren zich nu tegen elkaar. Oude conflicten, zoals de langslepende strijd over politiek-economisch macht in het Midden-Oosten, tussen Amerika en Iran, worden weer prominent. Dus wordt handhaving lastiger.

Onder het mom van artikel 51 van collectieve zelfbescherming plegen staten nu wereldwijd hun ‘targetted killings’. Amerika loopt hierin ver voorop, maar is zeker niet de enige. Oorlog is mobiel en zonder einde geworden. De consequenties daarvan zijn nog allerminst duidelijk.

vrijdag 17 januari 2020

Onderzoek naar politieke framing

Bij de laatste landelijke verkiezingen kon je op veertien nieuwe partijen stemmen. De ene partij had succes, de andere haalde geen enkele zetel binnen. Waarom? Dat gaat UvA's Joost van Spanje onderzoeken. Hij wil weten welke invloed de media hebben op de ontwikkeling van nieuwe politieke ideeën en partijen.

Voor een democratie is vernieuwing belangrijk, zodat er voldoende keuze en aanbod is voor de kiezer. Dat betekent nieuwe ideeën, en nieuwe gezichten. Politieke partijen proberen die ideeën en gezichten doorgaans kenbaar te maken via de media. En dan lukt niet altijd.

Neem de Ondernemerspartij. Die was er voor- en door ondernemers en steunde uitbreiding van de macht van het bedrijfsleven. Geen enkele stem. Jezus Leeft richtte zich vooral op de leefregels van de bijbel en tegen de Europese Unie. Daar zag ook niemand iets in.

Een belangrijk thema in het onderzoek wordt ‘framing’, ofwel hoe een partij wordt neergezet, zowel positief als negatief. Frames die daarop inspelen kunnen partijen helpen of hinderen. Door een partij bijvoorbeeld extremistisch of malafide te noemen, of juist positief te associëren met bekende Nederlanders.

Van Spanje en zijn team gaan nu eerst miljoenen nieuwsitems verzamelen en analyseren om een compleet plaatje te krijgen van de wijze waarop de media nieuwe politieke ideeën en partijen presenteren. Het wordt ook een uitgebreid onderzoek, naar alle partijen in 19 landen die sinds 1950 hebben meegedongen naar zetels, in plaats van het succesvolle topje van de ijsberg, en in allerlei media – ook nieuwe media.

Het onderzoek gaat door tot en met 2021, als  er weer verkiezingen in Nederland. Dit geeft van Spanje de mooie kans zijn onderzoek ook ‘live’ uit te voeren.

zondag 12 januari 2020

Klimaatcrisis

Niet alleen woeden er forse bosbranden in Australië, maar ook discussies over de oorzaak. Waarbij klimaatalarmisten en ontkenners tegenover lijnrecht elkaar komen te staan.

Daarbij zouden trollen en bots proberen het verband tussen de klimaatcrisis en de bosbranden in Australië te bagatelliseren door het belang van brandstichting te overdrijven, zo blijkt uit een sociale-media-analyse van Timothy Graham van de Queensland University of Technology.

'In Australië zijn de conservatieve machthebbers opvallend vaak types die er helemaal niet van overtuigd zijn dat het op grote schaal verbranden van fossiele brandstoffen leidt tot opwarming van de planeet. Voor de industriële revolutie schommelden de temperaturen immers ook, nietwaar? Een drogreden waarmee de grote oliebedrijven ook decennialang twijfel zaaiden over hun invloed op het klimaat,' schrijft Maarten Reijnders.

Maar is de relatie tussen de opwarming van de aarde en de bosbranden wel zo duidelijk als wordt gesuggereerd? De Australische bosbranden zijn al vele decennia een terugkerend fenomeen. In het verleden werden ze veelal toegeschreven aan de warme golfstroom die eens in de zeven tot veertien jaar de kop op steekt. Tegenwoordig spreekt met van de Indian Ocean Dipole,

Warm en koud wisselen elkaar rond de evenaar om de paar jaar af in een slingerbeweging die officieel de El Niño Southern Oscillation heet, kortweg ENSO. Vooral Latijns-Amerika en Indonesië kampen daardoor afwisselend met droogte of juist extreme neerslag.

Wetenschappers geraadpleegd door de Washington Post schrijven de branden dan ook niet alleen toe aan de klimaatverandering. Al nam de droogte daardoor wel toe, waardoor het 'brandseizoen' twee tot vier maand langer duurt. Door de enorme hitte worden ook onweerswolken gevormd, met droge bliksem die elders nieuwe branden veroorzaakt. En geen boom groeit én brandt zo snel als een eucalyptus die in deze contreien veelvuldig voorkomt.

Kortom, de oorzaak van bosbranden is een complex samenstelsel van omstandigheden die zeker niet zal verdwijnen als de klimaatcrisis is bedwongen.

woensdag 1 januari 2020

Mafkappers

Nu Engeland eindelijk uit de EU stapt, moet Nederland natuurlijk volgen. Vindt de kersverse Nexit Partij. Nou ja, partij? Er is momenteel weinig meer dan een anoniem Twitter account en niet eens een fatsoenlijke website.

Via Twitter ('De Nexit Partij is een partij in oprichting, die tot doel heeft om zo goed mogelijk een Nexit te bewerkstelligen en weer baas te worden over onze eigen grenzen!) worden hoofdzakelijk tegendraadse meninkjes van anderen de wereld ingeslingerd.

Het Twitter account telt per vandaag slechts 258 volgers. Zal wel komen door het niet al te serieuze partijprogramma, uitgelekt via GeenStijl, waarin onder meer 'verwijdering van het Koningshuis', minder ministers (zonder toelichting) en de terugkeer van de gulden wordt bepleit. Onder punt 19 wordt het trouwen van immigranten met een Nederlander strafbaar gesteld (paspoort afgenomen).

Vooral dit laatste punt is voor de dwarse GS reaguurder reden om af te haken. 'Ik begrijp de achterliggende gedachte maar het zou betekenen dat ik, waar mijn voorvaderen nog in het Staatse leger van Prins Maurits gediend hebben, mijn paspoort zou kwijtraken omdat ik al 25 jaar getrouwd ben met een Zuid Amerikaanse vrouw. Mafklappers.'

Kortom, de bedenker van al dit moois wil natuurlijk alleen maar een Brexit, en heeft in een verloren uurtje nog maar wat aanvullende puntjes op een A4-tje geschreven. De enige die een Nexit wil is namelijk PVV-leider Wilders, maar die wil eerst een debat. En bij Forum voor Democratie was het nexit-standpunt van de partij gedurende 2019 steeds moeilijker te duiden. Schiet niet op,

Maar met die partij ook niet: 'Goed idee dat ze zich de Nexit Partij hebben genoemd. Op deze manier haal je mogelijk nog wel 19.869 stemmen bij de verkiezingen. Als ze zich toch de OVP hadden genoemd (Onhaalbare Voorstellen Partij) was de teller waarschijnlijk blijven steken op 761 stemmen.'