zaterdag 30 maart 2019

Boreale wereld

Niet alleen is de uit van Minerva neergedaald, Nederland blijkt volgens de Filosoof des Vaderlands Baudet ook nog onderdeel van 'boreale wereld' welke 'kapotgemaakt' en 'ondermijnd' wordt door - even de adem inhouden - 'onze universiteiten, onze journalisten, door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen en onze gebouwen ontwerpen'.

Trouw moest nog even uitleggen wat Baudet tijdens zijn overwinningsspeech met boreaal had bedoeld. Dat betekent ‘noordelijk’, naar Boreas, de Griekse god van de noordenwind. De term duikt ook nogal eens in een belangrijke stichtingsmythe van Europees ultrarechts: de ‘arische’ en ‘polaire’ wortels van het Indo-Europese volk, de veronderstelde voorouders van de witte Europeanen.

Het duurde even voordat dit apocalyptische geleuter was neergedaald, maar inmiddels slaan de academia terug. Academici uit het hele land tekenden een open brief, waarin ze schrijven dat Baudet een 'samenzweringsachtige sfeer' creëert. 'Het is tegen de achtergrond van een dergelijke samenzweringstheorie dat Baudet alle kennis over klimaatverandering aan de kant kan schuiven als religieuze ‘afgoderij’ en ‘manie.’ Dit stelt Baudet ook in staat om een selectieve en inaccurate alternatieve geschiedenis van Nederland en Europa voor te stellen – een geschiedenis die draait om een mythologische witte Europese oerbewoner – zonder acht te slaan op wetenschappelijke kennis.'

Wat de academici vooral tegenstaat is dat FvD een meldpunt heeft geopend om 'indoctrinatie op scholen en universiteiten' te rapporteren. 'Het lijkt de FvD eerder te gaan om het selectief diskwalificeren van kennis die niet bij het eigen politieke en ideologische programma aansluit.'

Of je dat meldpunt echt serieus moet nemen is de vraag, maar het biedt wel een aardig inkijkje in de gedachtenwereld van de partijleider. Die vermoedelijk nog wel eens een meldpunt gaat instellen om anti onwelgevallige elementen binnen zijn partij uit te schakelen.

zaterdag 23 maart 2019

Monsterzege

De monsterzege van Forum voor Democratie doet velen denken aan de manier waarop de LPF ooit zijn intrede deed in de politiek. Nieuwkomer FvD is in één klap de grootste.

De verklaring voor die zege is niet moeilijk te verzinnen. Het heeft onder meer te maken met de onvrede over de dividendbelasting, de gestegen energierekening, de BTW die omhoog is gegaan, en toch zeggen je gaat erop vooruit.

De winst van Forum voor Democratie ging voor een groot deel ten koste van de PVV: 31 procent van de FvD-stemmers van woensdag koos tijdens de Tweede Kamerverkiezing van 2017 nog voor de partij van Wilders.

Het FvD-electoraat is ook relatief oud: alleen stemmers op 50Plus en de PvdA zijn minder vaak jonger dan 24. De grootste groep FvD’ers is ouder dan 65: 31 procent.

Uit een eerder onderzoek van 2017 blijkt dat mannelijke hoogopgeleide FvD-stemmers vaker dan bij de PVV al hun nieuws van internet halen en niet van de traditionele media. Op sommige sites en sociale media 'is het ondergangsdenken heel belangrijk'.

FvD-stemmers zijn verder mordicus tegen tegen het klimaatbeleid. Driekwart vindt dat Nederland daarmee niet voorop moet lopen.

Maar de belangrijkste vraag is: wordt FvD ook in ander opzicht de nieuwe LPF? Een partij zonder bestuurservaring en en leider zonder veel levenservaring, wiens eerste speech te elitair klonk en bol stond van de hyperbolen (masochistische ketterij, geseculariseerde zondvloedgeloof), belooft weinig goeds. De eerste interne partijruzie was er vorig jaar al. Onder de kandidaat-senatoren bevinden zich ondernemers, een luchtverkeersleider, een arts en een gepensioneerde brigadegeneraal van de Koninklijke Landmacht, een beetje zoals de LPF verschillende signaturen telde.

Politiek bedrijven vanuit de oppositie niet zo moeilijk als je een tweemansfractie in de Kamer bent. Maar het wordt wat anders als je moet gaan besturen. Dat blijkt toch vaak dat de nieuwkomers in de politiek slechts zeer korte tijd het voordeel van de twijfel hebben.

zaterdag 16 maart 2019

Stemmingmakerij

De Tweede Kamer stond donderdag machteloos tijdens een debat over het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum. Uit informatie van inlichtingendienst AIVD zou gebleken zijn dat het bestuur van de islamitische school banden onderhoudt met Tsjetsjeense terroristen. De dienst waarschuwde burgemeester Halsema over 'antidemocratische gedragingen' waarop B&W alle subsidies aan de school bevroren. Ook wil ze dat het bestuur opstapt.

Dat ligt echter moeilijk. De signalen van de AIVD zijn nog onvoldoende om in te grijpen. Volgens minister Grapperhaus gaan die over salafisme en het ondemocratische gehalte van de school, maar dat is niet strafbaar.

Het immer moslimvriendelijke Frontaal Naakt van Peter Breedveld had het oordeel wel heel snel klaar. Het gaat Halsema alleen maar om stemmingmakerij tegen een islamitische school, zo beweerde het blog.

'De AIVD zegt weleens vaker wat en er is alle redenen om te twijfelen aan het waarheidsgehalte. Toen ze in oktober bijvoorbeeld een rapport over extreemrechts uitbracht, waarin wordt beweerd dat extreemrechts bestaat uit wat los rond elkaar cirkelende vage clubjes die eigenlijk alleen maar een beetje schreeuwen, en die niet zouden hebben bestaan als die nare moslims ook niet zou hebben bestaan, en als de vluchtelingen lekker thuis waren gebleven.'

Anders gezegd: extreem rechts, waartegen Breedband zich al jaren verzet, wordt als beweging onderschat, en het moslimgevaar overschat.

Zelfs de aanhang van Breedveld vond dat een oversimplificering: 'De AIVD wordt ook wel erg makkelijk aan de kant gezet met als enige argument dat ze beweren dat extreem rechts bestaat uit wat ongeorganiseerde clubjes. Wat hadden ze dan moeten roepen of verzinnen?'

Toegegeven: De Onderwijsinspectie oordeelde positief over de kwaliteit van het onderwijs op het omstreden lyceum, Maar Breedveld laat wel een paar zorgwekkende details weg. Bij de inlichtingendienst zouden signalen zijn binnengekomen waaruit zou blijken dat 'richtinggevende personen' binnen de school tussen 2009 en 2012 contact hebben gehad met het Kaukasus Emiraat. Deze terroristische groepering streefde naar de oprichting van een islamitische staat in het zuiden van Rusland en was verantwoordelijk voor de aanslagen in de metro in Moskou in 2010. Genoeg redenen voor nadere inspectie.zaterdag 9 maart 2019

Groen oor aangenaaid

We-reld-schok-kend nieuws weer: Het KNMI heeft drie jaar geleden ten onrechte een groot deel van de historische hittegolven (in de periode 1901-1951) uit de boeken geschrapt! 'Onverdedigbaar' vinden vier onderzoekers onder wie usual suspect Marcel Crok.

Die laatste, die ook het persbericht verstuurde, zal er wel de oorzaak van zijn dat het onderzoekje door geen serieus medium werd opgepakt. Alleen GeenStijl sloeg er sceptisch op aan.

Met daaronder enkele voorspelbare klimaatontkenners: 'Het KNMI begint gevaarlijke IPCC swalbes uit te halen. Pure propaganda voor de klimaat kerk om moedwillig tot een gewenst doom senario te komen.'

Maar een beetje nuchtere lezer vraagt zich dan al meteen af wat nu precies het belang zou zijn van de KNMI om dit soort dingen te verzwijgen. Daar werken immers gewone wetenschappers.

Hier wordt prima uitgelegd waarom het KNMI meetgegevens soms moet homogeniseren.

Het onderzoekje zegt meer over de opvattingen Crok & Co. Ongeveer een jaar geleden werd Crok geportretteerd door de Volkskrant. Hij schijnt chemie te hebben gestudeerd, maar verdiende zijn brood toch vooral als tennisleraar. Dat laatste komt niet ter sprake in het interview. Wel dat hij ironisch als een soort GroenLinkser leeft. Geen auto, nauwelijks inkomen, 'doe alles op de fiets'.

Wel wordt hij neergezet als de partij-ideoloog klimaatzaken van Forum voor Democratie. Want Marcel denkt dat ons een groen oor wordt aangenaaid. 'Voor mijn gevoel komt het doordat de KNMI's van deze wereld maar één helft van het verhaal vertellen.' Daar heb je ze weer, die boze KNMI's.

Maar hoogleraar aardwetenschap Pier Siebesma (TU Delft) geeft het probleem van Marcel treffend weer: 'Marcel negeert drie lijnen van bewijs die een klimaatgevoeligheid lager dan 1,5 graad uitsluiten. En zelfs dan gaat hij nog op de absolute ondergrens zitten van wat eventueel mogelijk is.' Marcel manipuleert met andere woorden even hard als de KNMI's die hij van gesjoemel beschuldigt.

En als zijn blogje door DDOS aanvallen onder vuur genomen wordt, dan zit daar uiteraard iets achter: een aanval op het vrije woord van betrokken burgers.

zaterdag 2 maart 2019

Gedachtenpolitie

NU.nl heeft besloten om klimaatsceptische reacties te verbieden. Er is zelfs een artikeltje aan gewijd waarin weliswaar wordt gesteld dat er op NUjij - het discussiedeel van NU.nl - ruimte is voor een kritisch debat over oplossingen voor klimaatverandering, maar dat 'onwaarheden dat debat in de weg staan.'

Daar maakt Frontaal Naakt zich nogal druk over: 'Dat je trollen in de reactieruimte verbiedt, is volkomen verdedigbaar, maar meningen verbieden die niet overeenkomen met die van de redactie is een big no-no.'

Dat je verplicht het officiële standpunt moet huldigen dat klimaatopwarming het gevolg is van menselijk handelen, is gewoon gedachtenpolitie, argumenteert het blog. 'Wie meningen verbiedt in plaats van ze te ontkrachten met feiten, laadt de verdenking op zich dat hij zelf niet zo zeker is van zijn zaak.'

Daarnaast: alle media genereren voortdurend hoge 'kijkcijfers' met paginagrote interviews met klimaatsceptici, door te dwepen met types als Baudet die er vrijelijk van alles uitflappen, de grootste lariekoek en de gevaarlijkste nonsens, maar de simpele ziel die hetzelfde doet in de reactieruimte van een nieuwssite, wordt zijn podium weer ontnomen.

Daaronder klaagt iemand dan nog dat het klimaatalarmisme is verworden tot een pseudoreligie, compleet met zonden, zondaars, ketters en boetedoening. En de dwingelandij die we van religies in de loop der eeuwen ook kennen: groepsdwang, spreekverboden, censuur, de hele mikmak.

Nu heeft Het Knipmes de klimaatdiscussies bij NU niet gevolgd, maar de ingreep zal er wel mee te maken hebben dat klimaatsceptici als fanatieke religieuzen de discussie zijn gaan beheersen. Zoiets als een mooie tuin die wordt overwoekerd door onkruid.

Toen NuJIJ nog een zelfstandig discussieplatform was, gebeurde dat ook met de complotten rond 9/11. De aanhangers van die theorieën hadden zeeën van tijd om hun geloof te belijden, ook onder stukjes die feitelijk heel ergens anders over gingen. Ook toen nam Nu.nl een ferm besluit om de onkruidverdelger in te zetten.