zaterdag 17 februari 2018

Sekte

We zijn een week verder en het is nog altijd hommeles bij het Forum voor Democratie, de partij die  nog sneller leegloopt dan een feestballon na een kinderfeestje.

Op 6 februari stuurde Arthur Legger, samen met Freek-Jan Berkhout en Gert Reedijk, een kritische brief naar het FvD-bestuur naar aanleiding van het gedwongen vertrek van Robert De Haze Winkelman en Betty Jo Wevers. Bij het Forum voor Democratie lig je er dan per definitie uit, want 'geprobeerd de gecontroleerde uitbouw van de partij actief tegen te werken en het partijbestuur te ondermijnen.'

Maar wat er eigenlijk staat is: Thierry Baudet cs wensen niet te worden tegengesproken.

Maar Legger hield zijn mond niet en klaagde zijn nood bij RTL. Daar werd de partij afgeschilderd als 'een politieke sekte met als doel een pure Nederlandse cultuur te maken.'

Ook blijken er maar twee formele algemene ledenvergaderingen te zijn geweest. De statuten zijn nooit aan de leden ter stemming voorgelegd. Er worden geen notulen gemaakt. Er is geen interesse in meningen. Er is geen overleg en geen ruimte voor kritiek.

Opvallend is dat Legger beweert dat Baudet alles bepaalt, samen met penningmeester Henk Otten. Waarbij je je afvraagt wat de rol van grijze eminentie Hiddema nog is. Die verkoos onlangs de FEBO boven het partijleidersdebat.

Gelukkig is er nog een ledendag. Dan zeg je dat je de smurrie die over de partijtop zou zijn uitgestort gewoon moet negeren. 

Baudet is niet bezorgd om het wegvallen van leden. Het ledenbestand zou groot genoeg zijn om uit te putten.

Het punt is: dat bestand is geen grabbelton waaruit je een paar jaknikkers selecteert, maar het fundament van twee kernbegrippen - forum en democratie - die Baudet niet lijkt te begrijpen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten