zaterdag 17 augustus 2019

Crisis PR

Hoeveel opgeschoten jongeren in Amsterdam klieren met een verboden nepwapen en een vernielde brandblusser op een verlaten woonboot? Tientallen op zijn minst. Maar de 15-jarige zoon van burgemeester Halsema kwam er groots mee in het nieuws. Dankzij De Telegraaf, die aanvankelijk nog iets suggereerde in de trant van een 'gewapende inbraak'.

Na deze onthulling richtte Halsema zich per brief 'aan de Amsterdammers' om uit te leggen dat het allemaal minder erg was dan door De Telegraaf was opgetekend.

Publicist en communicatieadviseur Onno Aerden constateert bij Elsevier dat de burgemeester de gemeente Amsterdam het bureau Integriteit en wat naasten inlichtte en intern de wens uitsprak dat justitie de affaire niet aan de grote klok zou hangen, hetgeen Aerden een merkwaardige communicatieve blunder vond. 'In alle handboeken staat het: bij werkelijk schadelijk nieuws, zélf meteen naar buiten.'

Als Halsema in juli zelf een bericht had geschreven, had ze de regie op de communicatie in eigen hand gehouden, schrijft Aerden: 'Dan was er geen onvrede ontstaan binnen het OM en had u het uw critici onmogelijk gemaakt u te verwijten dat u de kwestie onder de pet heeft gehouden.'

Daarbij gaat Aerden er gemakshalve van uit dat het OM heeft zitten lekken. Die heeft de zaak zelfs overgedaan aan het OM in Haarlem, om te vermijden dat er een verwijt van bevoordeling of doofpot zou kunnen ontstaan.

De vraag is evenwel: had Halsema die brief überhaupt moeten schrijven? Vermoedelijk niet. Ten eerste omdat maar weinig ouders in soortgelijke omstandigheden zich kunnen richten tot 'alle Amsterdammers', en ten tweede omdat zoals advocaat Evert van den Hout in het Parool terecht stelt Halsema zich alvast is gaan bemoeien met een eventueel strafrechtelijk onderzoek door op voorhand te stellen dat haar zoon geen gewapende inbraak heeft gepleegd. De familie had dat beter kunnen overlaten aan advocaat Plesman, die na de brief de woordvoering op zich nam.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten