zaterdag 25 maart 2017

Selderiesapje

Gaat het motorblok echt in zee met Jesse Klaver? Willem Vermeend en Rick van der Ploeg menen te weten waarom. Er wordt niet hardop over gesproken, maar D66 en GroenLinks kijken nu al vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

'In veel gemeenten zal de strijd om verkiezingswinst gaan tussen D66 en GroenLinks. Blijft Jesse Klaver buiten de coalitie, dan wordt hij in de Tweede Kamer de oppositieleider op links en kan hij vanuit die positie een bijdrage leveren aan winst voor zijn partij in 2018.'

Dat er verder wordt gesproken met Jesse heeft natuurlijk vooral te maken met het feit dat de verkiezingswinst van GroenLinks moeilijk genegeerd kan worden. Net zoals de Verkenner een handje schudde met Greet W., wordt voor de vorm ook 'onderhandeld' met GroenLinks. Zo toon je je goede wil, ook al weet je dat de VVD nooit zal instemmen met een radicaal klimaatbeleid, nivellering,  belastingverhogingen voor hogere inkomens, vermogens en bedrijfswinsten.

Daarna halen de twee in de Telegraaf schrijvende PvdA-gezichten hun stokpaardje van stal: dat Economie 4.0 voor de druk staat en de nadruk komt te liggen op het aanjagen van innovatieve (doorbraak) technologieën, waarmee de uitstoot van CO2 fors kan worden verminderd. Kortom: je hebt Jesse nodig voor The Next Big Thing.

Dat het milieu een belangrijke rol gaat spelen in de formatie is zeker. CDA en D66 trekken de VVD wellicht net iets over de streep als het gaat om de bestrijding van broeikasgassen. Daar ligt de VVD achterban ook niet echt van wakker. Maar wel van de GroenLinks-agenda met 18 miljard euro aan onmogelijke milieubelastingen. 'Je betaalt je straks ongans met zo’n grachtengordellinks programma', waarschuwde CDA voorman Sybrand Buma.

En Klaver zal op zijn beurt zoveel veel water bij de wijn moeten doen dat er een dun en smaakloos selderiesapje overblijft. Kortom: de ChristenUnie staat zich al warm te draaien. De verruiming van de euthanasiewet kan moeilijk een breekpunt zijn.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten