zaterdag 1 september 2018

Politieke agenda

Wilders ziet af van de aan de profeet Mohammed gewijde cartoonwedstrijd na ophef in Pakistan, 'om het risico op slachtoffers van islamitisch geweld te vermijden'.

De vraag is waarom die wedstrijd er überhaupt moest komen, temeer daar het in november zou moeten plaatsvinden in het beschermde gedeelte van de Tweede Kamer, waarmee toch makkelijk de indruk had kunnen ontstaan dat het hier een initiatief van de Nederlandse regering betrof.

Nog los van het feit dat veel cartoonisten helemaal niet hadden willen meewerken aan de wedstrijd, want een 'zinloze provocatie', is het de vraag of de PVV geen belangrijkere zaken had aan te kaarten. Want wat heeft de PVV eigenlijk sinds de verkiezingen bijgedragen aan de politieke discussie in Nederland? Dat is makkelijk na te gaan op de website van de politieke partij.

Het is een treurige opsomming van volslagen lamlendigheid. In het debat over de dividendbelasting kwam Wilders onlangs niet veel verder dan dat 'dit hele kabinet van vriendjespolitiek aan elkaar hangt' en als je geen Shell heet 'je naar je centen kunt fluiten'.

De PVV stelde voor het zomerreces Kamervragen over de arrestatie van de omstreden Britse activist en islamcriticus Tommy Robinson en in mei liet de partij, zonder verdere toelichting, aan zijn achterban weten dat 'wij ons land kwijtraken'. Hoogtepunt in het voorjaar: in april bracht Wilders een bezoek aan de tomatenkwekerij van Roland Gielen ('Geweldige mensen en heerlijke tomaten!').

Kortom, de islamkritische cartoonwedstrijd is ongeveer het enige tastbare wapenfeit van de PVV in 2018 tot nu toe. 'Wilders steekt op een onverwacht moment het licht aan in het kippenhok en de tevreden hennen buitelen luid kakelend over elkaar heen,' schreef Trouw vanochtend.

Hoeveel stemmers op de partij die staat voor 'economische welvaart, lagere belastingen, betere gezondheidszorg en fatsoenlijke pensioenen' hebben zich gerealiseerd dat de PVV geen deze onderwerpen nauwelijks ook maar heeft aangezwengeld?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten